مربیان

مربیان شریف

استاد دکتر محسن محمودی
استاد دکتر محسن محمودی مدرس فلسفه و منطق کنکوری و پایه
استاد محمد فلاحی
استاد محمد فلاحی مدرس زبان
استاد حسن خناری نژاد
استاد حسن خناری نژاد مدرس استانی عربی
استاد علی ابراهیم پور
استاد علی ابراهیم پور مدرس ادبیات
استاد عباس احمدی
استاد عباس احمدی مدرس دین و زندگی
استاد علیپور
استاد علیپور مدرس زیست کنکوری
 استاد سید حامد طاهری
استاد سید حامد طاهری مدرس فیزیک
استاد ایمانی فر
استاد ایمانی فر مدرس ریاضیات
استاد علی یوسفی
استاد علی یوسفی مدرس دین و زندگی و معارف
استاد محمد فلاحی
مدرس زبان
<p>*دبیر رسمی آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر *مدرس توانمند زبان انگلیسی کنکوری و پایه در سالهای متمادی *کارشناس ارشد زبان انگلیسی *مدرس رتبه های برتر و تک رقمی کنکور سراسری *دبیر مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و شاهد شهرستان قائم شهر</p>