مربیان

مربیان شریف

استاد دکتر محسن محمودی
استاد دکتر محسن محمودی مدرس فلسفه و منطق کنکوری و پایه
استاد محمد فلاحی
استاد محمد فلاحی مدرس زبان
استاد حسن خناری نژاد
استاد حسن خناری نژاد مدرس استانی عربی
استاد علی ابراهیم پور
استاد علی ابراهیم پور مدرس ادبیات
استاد عباس احمدی
استاد عباس احمدی مدرس دین و زندگی
استاد علیپور
استاد علیپور مدرس زیست کنکوری
 استاد سید حامد طاهری
استاد سید حامد طاهری مدرس فیزیک
استاد ایمانی فر
استاد ایمانی فر مدرس ریاضیات
استاد علی یوسفی
استاد علی یوسفی مدرس دین و زندگی و معارف
استاد حسن خناری نژاد
مدرس استانی عربی
*فوق لیسانی زبان و ادبیات عرب *دبیر رسمی آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر *مدرس نمونه استانی در دروس عربی *سرگروه استانی عربی در سالهای متمادی *مدرس تعداد کثیری از رتبه های تک رقمی و برتر کنکور در سالهای متمادی