مربیان

مربیان شریف

استاد محمد تقی ابراهیم
استاد محمد تقی ابراهیم مدرس فیزیک
استاد صدیقه ادهمی
استاد صدیقه ادهمی مدرس شیمی
استاد باقر جبرئیلی
استاد باقر جبرئیلی مدرس عربی
استاد علی حسنی
استاد علی حسنی مدرس زیست شناسی
استاد حسن نعمت زاده
استاد حسن نعمت زاده مدرس زیست شناسی
استاد ایمانی فر
مدرس ریاضیات
1. دبیر رسمی آموزش و پرورش استان 2. کارشناس ارشد ریاضی محظ از دانشگاه امیر کبیر تهران 3. مدرس دانشگاه های کشور به مدت 8 سال 4. همکاری با کانون فرهنگی قلم چی به مدت 6 سال 5. عضویت در انجمن ریاضی ایران 6. مدرس مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهرستان قائم شهر