مربیان

مربیان شریف

استاد دکتر محسن محمودی
استاد دکتر محسن محمودی مدرس فلسفه و منطق کنکوری و پایه
استاد محمد فلاحی
استاد محمد فلاحی مدرس زبان
استاد حسن خناری نژاد
استاد حسن خناری نژاد مدرس استانی عربی
استاد علی ابراهیم پور
استاد علی ابراهیم پور مدرس ادبیات
استاد عباس احمدی
استاد عباس احمدی مدرس دین و زندگی
استاد علیپور
استاد علیپور مدرس زیست کنکوری
 استاد سید حامد طاهری
استاد سید حامد طاهری مدرس فیزیک
استاد ایمانی فر
استاد ایمانی فر مدرس ریاضیات
استاد علی یوسفی
استاد علی یوسفی مدرس دین و زندگی و معارف
استاد علی یوسفی
مدرس دین و زندگی و معارف
1. دبیر رسمی اداره آموزش و پرورش شهرستان 2. دکتری تخصصی فقه حقوق 3. مولف بیش از 20 کتاب آموزشی و کمک آموزشی 4. سرگروه برتر دین و زندگی کشور 5. سرگروه دین و زندگی استان در سالهای متمادی 6. کارشناس برنامه تلویزیون و مشاورکنکور 7. مدرس تعداد زیادی دانش آموز که موفق به کسب رتبه تک رقمی در کنکور سراسری شدند 8. عضو شورای تحقیقات و پژوهش آموزش و پرورش استان 9. ارائه مقالات علمی پژوهشی در ایران و خارج از کشور 10. کسب رتبه های برتر در جشنواره های روش تدریس برتر در استان و کشور