مربیان

مربیان شریف

استاد دکتر محسن محمودی
استاد دکتر محسن محمودی مدرس فلسفه و منطق کنکوری و پایه
استاد محمد فلاحی
استاد محمد فلاحی مدرس زبان
استاد حسن خناری نژاد
استاد حسن خناری نژاد مدرس استانی عربی
استاد علی ابراهیم پور
استاد علی ابراهیم پور مدرس ادبیات
استاد عباس احمدی
استاد عباس احمدی مدرس دین و زندگی
استاد علیپور
استاد علیپور مدرس زیست کنکوری
 استاد سید حامد طاهری
استاد سید حامد طاهری مدرس فیزیک
استاد ایمانی فر
استاد ایمانی فر مدرس ریاضیات
استاد علی یوسفی
استاد علی یوسفی مدرس دین و زندگی و معارف
استاد علی ابراهیم پور
مدرس ادبیات
*مدرس برتر ادبیات استان *کارمند رسمی اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل *مدیر دبیرستان نمونه دولتی علوم انسانی فرهنگ بابل *مدرس دوره های ضمن خدمت برای معلمان ادبیات استان *29 سال سابقه کار در اداره آموزش و پرورش *29 سال تدریس کلاس های کنکوری و تکمیلی و المپیاد برای دانش آموزان استان