خبر
خانه شیمی یازدهم
شیمی یازدهم
اولین گروه کلاس شیمی یازدهم استاد روهینا شنبه 7 تیر راس ساعت 3 تا 4:30 برگزار می شود. دانش آموزان عزیز به موقع در آموزشگاه حضور داشته باشید و قبل از ورود به کلاس باید فرم ثبت نام را تکمیل نمایید.