دوره های آموزشی
خانه دوره های آموزشی
ریاضی یازدهم تجربی و ریاضی
مدرس دوره : استاد ایمانی فر و استاد طاهری ساعت برگزاری کلاس: یک شنبه ها راس ساعت6 تا 8 عصر ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی 1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی
ریاضی دهم تجربی و ریاضی
مدرس دوره : استاد ایمانی فر و استاد طاهری ساعت برگزاری کلاس: چهارشنبه ها راس ساعت4:30 تا 6 عصر ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی 1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی
ریاضی کنکوری انسانی
مدرس دوره : استاد طاهری ساعت برگزاری کلاس: سه شنبه ها راس ساعت4:30 تا 6 عصر ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی 1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی
فیزیک دوازدهم
مدرس دوره : استاد طاهری و استاد ابراهیمی ساعت برگزاری کلاس: شنبه ها و دوشنبه ها راس ساعت 6 تا 7:30 عصر ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی 1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی
فیزیک دهم

مدرس دوره : استاد طاهری و استاد ابراهیمی.

ساعت برگزاری کلاس: چهارشنبه ها راس ساعت 3 تا 4:30

ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی........ 1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی

 

فیزیک یازدهم

مدرس دوره : استاد طاهری و استاد ابراهیمی

ساعت برگزاری کلاس: سه شنبه ها راس ساعت 6 تا 8 عصر

ویژگی دوره : تقویتی و تکمیلی 1- تدریس کامل کتاب درسی 2-آماده سازی دانش آموز برای امتحان ترم 3- آماده سازی دانش آموز برای کنکور سراسری 4- برگزاری آزمون های تستی